Huomiota vaativat asiat putkimyllyn/leikkauskoneen/leikkauskoneen käytössä

1. Turvallinen käyttö

● Turvallisen käytön tulee olla olennainen osa riskinarviointijärjestelmää.

● Kaikkien työntekijöiden on keskeytettävä kaikki tehtävät ja toiminnot.

● Työntekijöille tulee luoda turvallisuuden parantamisehdotusjärjestelmä.

 

2. Kaiteet ja kyltit

● Kyltit on estettävä kaikissa rakennuksen sisäänkäyntipisteissä.

● Asenna pysyvästi suojakaiteet ja lukitukset.

● Suojakaiteet tulee tarkistaa vaurioiden ja korjausten varalta.

 

3. Eristäminen ja sammutus

● Karanteenin asiakirjoissa on mainittava karanteeniin valtuutetun henkilön nimi, karanteenin tyyppi, sijainti ja mahdolliset toimenpiteet.

● Eristyslukko tulee varustaa vain yhdellä avaimella – muita kaksoisavaimia ja yleisavaimia ei saa toimittaa.

● Eristyslukon tulee olla selkeästi merkitty johtohenkilöstön nimillä ja yhteystiedoilla.

 

4. Tehtävät ja vastuut

● Johdon tulee määritellä, valvoa ja tarkistaa karanteenikäytännöt.

● Valtuutettujen valvojien olisi kehitettävä ja tarkistettava erityisiä menettelyjä.

● Laitosjohtajien tulee varmistaa, että turvallisuuspolitiikkaa ja -menettelyjä noudatetaan.

 

5. Koulutus ja pätevyys

● Valtuutettujen esimiesten on oltava koulutettuja ja heidän pätevyytensä varmistettu.

● Kaiken koulutuksen on oltava selkeää ja koko henkilöstön on ymmärrettävä noudattamatta jättämisen seuraukset.

● Koko henkilöstölle tulee tarjota järjestelmällistä ja ajan tasalla olevaa koulutussisältöä


Postitusaika: 26.9.2022